OnSong – formátování textů – 2. díl – řádky

Formátování řádků

Formátování řádků v aplikaci OnSong umožňuje přidávat speciální řídící znaky do řádků v editoru skladeb a použít je tak na rozšíření základního formátování v prohlížeči skladeb.

Chcete-li tak učinit, vyberte skladbu a otevřete editor skladeb klepnutím na ikonu pera v panelu nabídek. Poté můžete před jednotlivé řádky umístit speciální znaky a přidat tak formátování řádku následovně:

*Tento řádek bude tučný
/Tento řádek bude kurzívou
!Tento řádek bude tučně a kurzívou
Tento řádek bude případně podtržen
&red:Tento text bude červený
&#1f31de:Tento text bude mít vlastní barvu s použitím barevných kódů HTML
>yellow:Tento řádek bude zvýrazněn žlutě

Tedy:
Tučné řádky zvýrazníte přidáním znaku hvězdičky na začátek řádku.
Řádky zvýrazníte kurzívou přidáním znaku lomítka na začátek řádků.
Tučné a kurzivní řádky přidáním vykřičníku na začátek řádku.
Podtržení není v současné době podporováno, ale časem bude sloužit k podtržení textu.
Barvu textu lze změnit přidáním ampersandu následovaného názvem barvy nebo kódem barvy následovaným dvojtečkou na začátek řádku.
Barvu zvýraznění lze změnit přidáním symbolu větší než, za kterým následuje název barvy nebo kód barvy následovaný dvojtečkou na začátku řádku.
Pro složitější formátování řádků můžete tyto příkazy kombinovat za sebou.