OnSong

Osvědčené postupy týkající se aktualizací iOS / iPadOS a OnSongu

Osvědčený postup

Nejlepší je počkat s aktualizací vaší verze operačního systému iOS, protože to může způsobit problémy, které mohou ovlivnit vaše živé vystoupení. Před instalací jakékoliv aktualizace se ujistěte, že jste zálohovali své zařízení a zálohovali si svoji knihovnu OnSongu. Je dobré počkat několik týdnů od vydání verze pro iOS / iPadOS před aktualizací operačního systému, aby vývojáři aplikací měli čas na vyřešení problémů s kompatibilitou systému a OnSongu, které se v systému objevili na poslední chvíli. Pokud existují nějaké známé problémy, společnost OnSong vás na tyto problémy obvykle upozorní. Obvykle budou tyto problémy vyřešeny maximálně do 2–3 týdnů.

Dále také doporučujeme pro jistotu odložit aktualizaci svého operačního systému ve vašem iOS zařízení o několik dní, až si zjistíte, jestli to pro vás přináší změny – případně jaké, abyste se vyvarovali možných neočekávaných problémů na vystoupení. Nechcete přeci, aby se vám aktualizací něco pokazilo těsně před koncertem! Pokud si něčeho všimnete, okamžitě to nahlaste společnosti OnSong, abychom mohli zajistit, že tato záležitost bude vyřešena.

 

Aktivní vývoj

OnSong je v aktivním vývoji a usilovně pracujeme na zajištění kompatibility s hlavními verzemi a aktualizacemi operačních systémů, na kterých běží OnSong. To zahrnuje testování OnSongu na předběžných beta verzích iOS a iPadOS a následnou aktualizaci OnSongu, aby fungovala skvěle na platformách, které podporujeme. Snažíme se také aktivně pracovat v komunitě Apple vývojářů tím, že hlásíme problémy s beta verzemi systémů, přičemž vyvíjíme velkou snahu, aby Apple napravil všechny objevené chyby. Na aktualizace operačního systému reagujeme následujícími způsoby:

 

Hlavní verze / Major Versions

Apple obvykle vydá nové verze iOS a iPadOS v červnu a první verze operačních systémů mají obvykle hlášené problémy. Začátkem července je nový operační systém obvykle dostatečně stabilní, aby mohl zahájit testování a vývoj. Vývoj sladění aplikace OnSong s operačním systémem pokračuje až do srpna a my provádíme změny různého druhu a zajišťujeme kompatibilitu. Vždy však existuje pravděpodobnost, že Apple provede změny ve vývojovém cyklu pozdě. Tyto změny ale mohou ovlivnit OnSong a další aplikace. Apple vydává verzi svých operačních systémů „Gold Master“ těsně před spuštěním prodeje nového hardwaru. To dává vývojářům asi týden na vývoj a konečné testování. Některé problémy navíc nemusí vyjít najevo, dokud nebude operační systém „vypuštěn“. První verze hlavní podoby operačního systému se stále mohou potýkat s problémy a dosažení maximální stability obvykle trvá, než bude provedeno několik drobných revizí.

 

Naší praxí je připravit verzi společně s vydáním hlavních verzí operačního systému. Na opravení vad, které nahlašují naši uživatelé, počkáme až po oficiálním vydání. Tyto problémy budou vyřešeny co nejrychleji aktualizací OnSongu mezi zářím a říjnem. V aktualizaci si klademe za cíl, aby byl komfort našich uživatelů v rámci softwarových mezí co nejvyšší. Následně naše uživatele upozorníme, že je bezpečné OnSong aktualizovat.

 

Drobné verze / Minor Versions

Apple používá k označení verze desetinné číslo, které charakterizuje změny, které budou v operačním systému provedeny. Hlavní verze jsou spojeny se základním číslem – jako je iOS 13 – a označují ústřední architektonické změny a funkce, které ovlivňují práci vývojářů OnSongu. Drobné verze operačního systému prezentují další funkce nebo změny základních aplikací v iOS, které by neměly mít vliv na vývojáře jako např. verze 13.1. – Apple v průběhu roku provede tři až pět menších aktualizací verzí.

 

Aktualizace na tyto verze je obvykle bezpečná, ale integrace systému s OnSongem nebo jinými aplikacemi mohou mít potíže – např. OnSong může přehrávat skladbu prostřednictvím aplikace Hudba, která je aktualizována s menší verzí a kdyby měla případné vady, které se nacházejí v této aplikaci, může tím ovlivnit i vaše živé vystoupení. Při aktualizaci na tyto verze doporučujeme opatrnost.

 

Bezpečnostní záplaty / Security Patches

Apple samozřejmě může provádět změny v systému iOS, aby opravil problémy se zabezpečením nebo chyby, které nemají vliv na vývojáře a neprovádějí žádné úpravy v jejich základních aplikacích. Za normálních okolností se pak objeví druhá tečkovaná verze, například iOS 13.1.2. Tyto bezpečnostní opravy můžete nainstalovat, vaše aplikace, které používáte, to neovlivní.

 


Je bezpečné aktualizovat na iOS / iPadOS 14?

 

Změny v systému iOS / iPadOS 14, které přináší další zabezpečení, mohou způsobit pády OnSongu u některých uživatelů, kteří ve scénách povolili osvětlení scén pomocí DMX. Z tohoto důvodu může selhání ovlivnit pouze uživatele, kteří mají tuto funkci povolenou.

 

Změny zabezpečení místní sítě / Local Network Security Changes

Apple provedl významné změny v síťovém protokolu iOS / iPadOS 14, aby chránil vaši identitu a zlepšil zabezpečení. Jednou z těchto změn je požadavek systému na povolení k používání „místní sítě“ v aplikaci. OnSong obsahuje technologie, které mu umožňují objevovat další instance OnSongu běžící ve vaší místní síti, aby mohl vyhledávat a sdílet skladby a sady pomocí OnSong Connect. Při spuštění OnSongu aplikace navazuje připojení k síti. V iOS / iPadOS 14 je vyžadováno povolení uživatelem. Zdá se, že nějaký prvek v spouštěcí sekvenci způsobuje, že se operační systém pokusí vyzvat k přístupu k místní síti před vytvořením uživatelského rozhraní, což způsobí, že operační systém ukončí OnSong před udělením oprávnění.

Dokud Apple tento problém neopraví, můžete jednoduše povolit Místní síť v Nastavení. Chcete-li tak učinit, otevřete aplikaci Nastavení z domovské obrazovky a ihned pokračujte směrem dolů, dokud v sekci Aplikace nenajdete OnSong nebo OnSong Pro. Klepnutím zobrazíte oprávnění, která jste udělili OnSongu a zapnete možnost „Místní síť“. Poté byste měli být schopni otevřít OnSong.

 

Žádná možnost volby Místní sítě? / No Local Network Option?

Jelikož operační systém způsobuje selhání dříve, než budete vyzváni k přístupu k místní síti, nemusí být tato možnost zobrazena v nastavení na vašem zařízení. Chcete-li spustit OnSong, musíte deaktivovat Wi-Fi a poté spustit OnSong. Pak byste měli být vyzváni k přístupu k místní síti. Klepnutím na OK přijměte přístup k místní síti. Poté můžete povolit
Wi-Fi a opakovat předchozí kroky, abyste povolili přístup k místní síti. V tomto okamžiku byste měli být schopni otevřít OnSong.

No Local Network OnSong

Deaktivace ArtNet DMX / Deactivation of ArtNet DMX

Pokud z jakéhokoli důvodu nechcete poskytovat přístup k místní síti, deaktivujte ArtNet DMX, abyste zabránili pádu OnSongu. Chcete-li tak učinit, otevřete nabídku Utility klepnutím na ikonu ozubeného kola v Menubaru. Dále klepněte na Editory a poté Scény pro zobrazení seznamu scén. Klepnutím upravíte scénu v editoru scén. Vyhledejte možnost Upravit světla nebo Upravit skupiny, aby se otevřel Editor rozhraní DMX a mohli jste vypnout přepínač napravo od rozhraní ArtNet DMX.

ArtNEt

 

Aktualizace může způsobit další problémy / Other Issues

I když je to neobvyklé, aktualizace iOS nebo iPadOS může způsobit, že se stávající aplikace a služby budou chovat nekonzistentně. Konkrétně můžete najít funkce související se sítí, včetně Wi-Fi a Bluetooth periferií, které fungují špatně. V takovém případě doporučujeme obnovit nastavení sítě. Tento proces obvykle vymaže nastavení, která mohou ovlivnit výkon těchto služeb.

Můžete také chtít odstranit a přeinstalovat OnSong, abyste se ujistili, že máte nejnovější verzi a že v souvislosti s novým operačním systémem nejsou žádné problémy.