Nauč se používat značky/tagy a usnadněte si práci s texty v OnSongu.

Zvládej OnSong jako profesionál nejen na pódiu 🙂 Níže jsou uvedeny značky, které můžete použít k formátování hlavičky nebo textu písně. Příště se podíváme na funkci FLOW.

Značky/Tagy Metadata
Tyto Chordpro značky/tagy můžete použít v části metadat (hlavičky).

{title:} nebo {t:} název písně
{subtitle:}, {st:} nebo {su:} jméno umělce nebo jakékoliv další informace. Můžete zadat více umělců, jména oddělena středníkem.
{album:} název alba, kde se píseň nachází.
{artist:} nebo {a:} jméno umělce nebo jakékoliv další informace. Můžete zadat více umělců, jména oddělena středníkem.
{author:} Jméno osoby, která vytvořila akordy. Bude zobrazeno v dolní části akordů a v projekci.
{key:} nebo {k:} Tónina ve které je napsaná píseň s možností „m“ označující mollovou tóninu, např. Bb nebi Em
{capo:} Kapodastr pro nastavení počtu pražců – číslo
{tempo:} tempo v úderech za minutu (BPM) – číslo
{time:} takt – číslo, např. 3/4
{duration:} délka skladby pro autoposuv – vteřiny nebo mm:ss
{book:} název zpěvníku(ů) kde je píseň umístěna. Čárkami oddělěný seznam zpěvníků. V případě když zpevník neexistuje, bude vytvořen.
{number:} Číslo písně – číslo, můžete použít pro označení např. roků nebo pro třídění písní.
{flow:} Uspořádání sekcí – seznam sekcí písně
{midi:} MIDI povely odesílané při zobrazení písně. (Více v sekci MIDI)
{midi-index:} MIDI povely, které spustí vybranou skladbu v OnSongu. (Více v sekci MIDI)
{pitch:} Tóny(noty) které mají být přehrané při použití funkce Pitch Pipe.
{keywords:} nebo {topic:} Seznam značek používané při hledání.
{copyright:} nebo {footer:} Specifikuje autorská práva ke skladbě. Zobrazí se v dolní části akordů a v projekci.
{ccli:} CCLI číslo skladby.
{restrictions:} Omezení práv k dané písni (seznam oddělený čárkou).

Značky/Tagy Inline
Tyto značky mohou být použity k úpravě obsahu skladby a mohou být použity pro definování sekcí nebo formátu částí skladby.

{define:} se používá k definování vlastního akordu {define: E5 base-fret 7 frets 0 1 3 3 x x fingers – 1 2 3 – – key E}
{comment:} nebo {c:} definuje komentář a jeví se jako hudební instrukce.
{comment_bold:} nebo {cb:} definuje zobrazení textu tučně.
{comment_italic:} nebo {ci:} definuje zobrazení textu kurzívou.
{guitar_comment:} nebo {gc:} definuje komentář, který se zobrazí jako hudební instrukce..

{start_of_bridge} nebo {sob} definuje začátek úseku mezihry (Bridge).
{end_of_bridge} ebo {eob} definuje konec úseku mezihry (Bridge).
{start_of_chorus} nebo {soc} definuje začátek refrénu (Chorus).
{end_of_chorus} nebo {eoc} definuje konec refréno (Chorus).
{start_of_tab} nebo {sot} definuje začátek tablatury – OnSong vykreslí neproporcionálním fontem.
{end_of_tab} nebo {eot} definuje konec tablatury.
{new_page} nebo {np} deklaruje novou stránku.
{new_physical_page} nebo {npp} deklaruje novou stránku.

Formátovací Značky/Tagy
Následující značky jsou používány k definování výchozího písma a velikosti textů a akordů.

{textsize:} Definuje velikost textů jako číselnou hodnotu v bodech.
{textfont:} Definuje název písma, které má být použito pro texty. Písmo musí být nainstalováno na používaném zařízení.
{chordsize:} Definuje velikost akordů jako číselnou hodnotu v bodech.
{chordfont:} Definuje název písma, které má být použito pro akordy. Písmo musí být nainstalováno na používaném zařízení.

více na www.onsongapp.com