WINDOWS:

XG-synthetizer na nových Windows

Pravdepodobne najrozšírenejšou midi platformou sa stala XG norma, hlavne vďaka spoločnosti YAMAHA a jej radou kláves PSR, či TYROS.

Posted in: Bleskovky, Software, Tutorial
Tags: , , ,

Continue Reading