Jak na vokály – Cubase7 a VariAudio 2.0

Snímek obrazovky 2013-05-04 v 20.52.39VariAudio bylo poprvé uvedeno v Cubase 5 a bylo to něco jako zjevení pro každého, kdo pracuje s vokály a jinými monofonními zvuky. Poprvé jsme mohli v audio stopě upravovat noty uvnitř Cubase bez použití pluginů jiných výrobců jako např. MELODYNE, čímž se práce se zvukem stala opravdu pružná a již umožňuje nedestruktivně měnit výšku a načasování. Práce se zpěvy již není neřešitelná a už se nemusí spoléhat na Auto-Tune s jeho všemi problémy. Stručně řečeno, zvuk se stal mnohem více “MIDI”.

Nová Cubase 7 přináší VariAudio 2.0 a úprava zvuku se posouvá o další úroveň. Dvě největší změny jsou schopnost snadno a rychle vytvářet harmonie a upravovat více VariAudio stop ve stejném okně editoru.
Co je VariAudio?

VariAudio nejlépe funguje na monofonní vokály nebo na jednohlasé nástroje. V našem příkladě budeme používat mužský zpěv. Vybrali jsme část zpěvového partu, protože i když můžete pracovat na dlouhých segmentech, je jednodušší použít kratší klipy. První věc, kterou budete muset udělat, je dvakrát kliknout na klip, který otevřeme v editoru vzorků (Sample Editor), pak z panelu nástrojů vlevo jděte na záložku VariAudio a potom na “Pitch and Warp” sekci. Cubase zanalyzuje audio a zobrazí výšku (Pitch a microPitch) graficky.
Snímek obrazovky 2013-05-04 v 20.55.07
Je dobré udělat si kolem klipu, se kterým pracujete, smyčku a aktivovat opakování při přehrávání, protože budete muset poslouchat stejnou pasáž klipu opakovaně.

První věc, se kterou lze experimentovat s vybranými notami je, že můžete červené bloky – nichž každý představuje notu – jednoduše posouvat podle potřeby a pohybem nahoru nebo dolů na mřížce. Podíváte-li se vlevo, uvidíte, že noty odpovídají klaviatuře klavíru, takže můžete sledovat na mřížce, co každá nota je. Můžete vybrat i více not a s nimi pohybovat. Ale pohybování notami je jen začátek.

Snímek obrazovky 2013-05-04 v 21.01.24

Ladíme

VariAudio Editor toho nabízí více. Automatické ladění je užitečné jen v některých situacích. Například, pokud se jedná o jednu, dvě noty, použití automatického ladění na celou frázi může být problematické, protože může negativně ovlivnit ostatní noty, ale opakovaným poslechem můžete porovnat vliv automatického ladění opakovaným zapnutím a vypnutím. S VariAudio to není problém. Pokud vyberete uvnitř klipu jednu nebo více not a přejdete na kartu VariAudio, najdete volbu označenou “Quantize Pitch”.

Snímek obrazovky 2013-05-04 v 21.02.12

Zvyšování posuvníku bude dělat toto: kvantizaci výšky tónu, aby bylo jejich umístění přesnější do předdefinovaných roztečí zobrazených v mřížce. Na první pohled se může zdát, že i dobře nazpívané party se mohou mírně lišit od těchto přesných “okýnek”. Často je to v pořádku a dokonce žádoucí, a to stejným způsobem, jako i MIDI party mohou lépe znít, když jsou někdy trochu “rozházené”, než aby byly přesně umístěné na mřížku. Nicméně, užitečné může být mít možnost “vytáhnout” jednu nebo více not v melodii a pomocí posuvníku “Quantize Pitch” použít proměnnou hodnotu “pitch korekce” konkrétních not, a to může v některých situacích ušetřit čas.

Zde se nachází také tzv. “Straighten Pitch” (narovnej výšku), a to má jiný význam.

Snímek obrazovky 2013-05-04 v 21.02.44
Zvyšování tohoto posuvníku “vyžehlí” microPitch v notách. Zpívané tóny jsou málokdy zcela rovné, obvykle obsahují malé množství kolísání nebo vibráta. To je to, co dává zpěvu charakter a zní to přirozeně, ale zase někdo může uhnout notou trochu víc, nebo použít příliš vibrata.

MicroPitch je příliš jemné pro většinu auto-tune efektů (v přístupu k hodně detailům), ale VariAudio se s tím vypořádá. Pokud začnete přidávat “Straighten Pitch” posuvník, budete pozorovat jak jsou noty více uniformní a “rovné”. Zvedněte ho na maximum a dosáhnete robotického účinku jako potvrzení, je pitch se úplně rovný. To bude asi příliš mnoho, avšak vhodným nastavením efektu mezi nulou a 100% efektu můžete získat požadovaný výsledek.

Snímek obrazovky 2013-05-04 v 21.06.58

Je také možné microPitch editovat přímo zvětšením segmentu. Zobrazené černé čáry představují změny v ladění v rámci jedné noty a ladění se často může pohybovat výrazně nahoru a dolů, a přičemž nota sama zůstává stejná.

Snímek obrazovky 2013-05-04 v 21.07.25

Přejedete-li myší na obou koncích segmentu uvidíte změněný ukazatel na šipky směřující nahoru/dolů. Použitím této funkce můžete přetáhnout microPitch nahoru nebo dolů, měnit výšku noty s velkou přesností a opravit i nejmenší chyby, přičemž další noty zůstanout nedotčené. Můžete opakovat trik s kurzorem myši na obou koncích segmentu a přetáhnout notu doleva nebo doprava, a tím ji zkrátit nebo prodloužit. Cubase upraví předchozí noty, takže  je také velmi snadná změna načasování fráze. Zde lze jednotlivé noty i rozstřihnout.

Perfektní harmonie

Jednou z nových funkcí VariAudio v Cubase 7 je schopnost automaticy generovat harmonie. Vyberte klip a zvolte z menu Audio>Generate Harmony Voices.

Snímek obrazovky 2013-05-04 v 21.12.37

V následujícím okně zvolte, kolik chcete přidat hlasů a ty budou rozděleny do rozsahu v intervalech tercie.

Snímek obrazovky 2013-05-04 v 21.13.40

Pokud se vrátíte do okna projektu, uvidíte, že byly vytvořeny odpovídající počty zvukových partů, z nichž každý obsahuje party posunuté přeladěním, které jsou srovnány dokonale v čase. Sample Editor nyní zobrazuje všechny VariAudio party, každý v jiné barvě. Kliknutím na jeden z nich jej aktivujete a můžete ho upravit nebo aktivní part vyberte z nabídky v levém horním rohu.

Snímek obrazovky 2013-05-04 v 21.14.03

Řídící stopa

Harmonie vytvořené tímto způsobem můžeme upravovat posunutím VariAudio partů, ale výsledky nemusí být dobré, protože tato metoda jednoduše přidává další noty v určitých intervalech, které ne vždy vyhovují potřebám daného projektu. Mnohem lepším způsobem je přidat stopu Chord Track a založit harmonie na ní. Vyberte z menu Project> Add Track> Chord a pak použijte nástroj “pero” pro vložení jednoho nebo více akordů do stopy.

Snímek obrazovky 2013-05-04 v 21.15.34

Kliknutím na vloženou akordovou značku X(Chord event) ji přiřadíme k akordu. V okně editoru je i Chord Assistant, který pomůže vybrat vhodné akordy ke stopě nebo můžete zadávat akordy pomocí připojené MIDI klaviatury pro větší flexibilitu a vytvářet vlastní akordy.

Snímek obrazovky 2013-05-04 v 21.18.24

Opakujte zde tento postup pro generování harmonických hlasů, s tím rozdílem, že nyní pracujete pouze s jedním hlasem. Vytvořený part bude následovat vaše akordové značky ve stopě Chord track a bude pravděpodovně mnohem vhodnější do původního zdrojového materiálu, než pouhým přidáním not v tercii jako předtím. Samozřejmě, máte možnost měnit akordy při přehrávání, protože VariAudio aplikuje tyto změny v reálném čase. Pokud chcete akord změnit, poklepejte na akordovou značku v Chord track stopě a během přehrávání můžete změnit harmonie změnami akordový značek nebo zvládne i vkládání nových.

Snímek obrazovky 2013-05-04 v 21.20.32

Pokud jste vybrali více než jeden hlas, stále můžete vytořit harmonie, i když je pak složitější sledovat to, co je přidáno za noty. Každý segment lze samozřejmě stále upravovat, můžete změnit časování a microPitch tak  jako dříve, ale s použitím stopy Chord Track se nabízí skvělý způsob, jak se rychle vytvořit virtuální harmonie v dokonalém čase s původním vokálním partem.

VariAudio je úžasně výkonný nástroj pro hromadnou úpravu monofonních partů a jejich harmonií od malých změn časování nebo úpravy ladění. Tím, že je VariAudio integrováno přímo v Cubase, je neuvěřitelně intuitivní – a je stejně dobré jak pro kreativní experimentování, tak i pro opravu vzniklých problémů při nahrávání. Zkuste VariAudio a uvidíte, že můžete opravdu kvalitu vaší produkce zlepšit.

Posted in: Software, Tutorial

Comments are closed.