Implementačná tabuľka

Čo nám prezradí implementačná tabuľka? Podľa tabuľky veľmi rýchlo zistíte, čo zariadenie dokáže respektíve nedokáže . Je to vlastne zakladný údaj a rodný list midizariadenia.

Porovnaním tabuľiek sa dozviete či si vaše midimašinky budú navzájom rozumieť. Ako názornú ukážku prikladám implementačnú tabuľku QY100 ak sa vám zdá malá kliknite si, ona sa zväčší.

implementacni tabulka

Vysvetlivky podľa červeného označenia:

 1. Výrobca  a typ výrobku
 2. Názov modelu
 3. Dátum vzniku tabuľky
 4. Verzia operačného softwaru
 5. V stľpci sa uvádza meno funkcie
 6. V stľpci sa uvádza, čo nástroj vysiela
 7. V stľpci sa uvádza čo dokáže nástroj prijať
 8. V stľpci sa nachádzajú poznámky a vysvetlivky
 9. Údaje o vysielacícha prímacích kanáloch
  Default – kanály, na ktoré sa nástroj implicitne nastávi pri zapnutí
  Changed – čísla možných použitelných kanálov
  Memorized – ak je v kolónke tento udaj, znamená to, že nástroj si zadané nastavenie zapamäta j pri daľšom zapnutí
 10. Midi režim v ktorom nástroj dokáže pracovať
  Default – nastavené pri zapnutí
  Messages – údaj či príjíma a vysiela riadiace povely režimu. Pri režimu <MONO> sa uvádza aj počet hlasov
  Altered – Ak prístroj nedokáže niektorý režim previesť, prepne ho na niektorý iný ktorý rozozná. Režimy a ich označenie v číslach 1.2.3.4 sú označené na konci tabuľky.
 11. Údaj v akom rozsahu vysiela a príjma MIDIdata o číslach nôt ( 0- 127 )
  TRUE VOICE – ak nástroj nemá možnosť plného rozsahu, v kolónke sa udáva, aký skutočný znejúci rozsah nástroj dokáže zahrať
 12. Rýchlostné data
  Note On – začiatočne (pri stlačení klávesu)
  Note Off – koncové (pri pustení klávesu)
 13. Tlakové data
  Key’s – individuálne
  Ch’s – spoločné
 14. Kolečko ohybania tónu
 15. Kontrolery
  V tomto riadku sa uvadzajú kontrolery na ktoré prístroj reaguje a ktoré dokáže vysielať.
 16. Voľba programu
 17. Systémové data
  Údaj o možnosti reagovať na systémove povely.
 18. Reakcia na spoločné systémové data.
  lokátor, voľba skladby, ladenie
 19. Synchrodata
  start, pokračuj, stop
 20. Pomocné data
 21. Vysvetlivky k tabuľke
 22. Legenda k režimom a k symbolom
  0 = áno X = nie
Posted in: Hardware, Teorie
Tags: ,

Comments are closed.