B-Control NANO BCN44


On sice úplně všechno neumí, ale dá se říct, že na svoji velikost umí posílat celou řadu MIDI zpráv. Je to rok stará věc – byla předvedena na výstavě WNAMM 2005 – a tak už nastal pravý čas pro recenzi tohoto výborného minimalistického MIDI ovladače B-Control NANO BCN44.
Celý přístroj je tmavošedá krabička s tmavomodrými boky o velikosti 22,5 × 18 cm a výšce 7 cm. Téměř všechny ovládací prvky, což je celkem 8 tlačítek a 4 nekonečné potenciometry s funkcí tlačítka, jsou umístěny na horní skloněné straně, na které je i červený displej se čtyřmi číslicemi. Na zadní straně se nalézají veškeré konektory a tlačítko Power. Na spodní části naleznete prostor pro baterie. Celý přístroj působí robustně a solidně, i když je vyroben z plastu. Je příjemně zaoblený; dokonce i boční strany nejsou rovné, ale jemně vyboulené do stran. Bočnice se od zbytku přístroje odlišují velmi tmavou modrou barvou a je do nich vlisován název výrobce.
V krabici naleznete ještě síťový zdroj a manuály (ten český chyběl, ale jak znám dovozce, dodává je do všech svých produktů).
Celý přístroj je tmavošedá krabička s tmavomodrými boky o velikosti 22,5 × 18 cm a výšce 7 cm. Téměř všechny ovládací prvky, což je celkem 8 tlačítek a 4 nekonečné potenciometry s funkcí tlačítka, jsou umístěny na horní skloněné straně, na které je i červený displej se čtyřmi číslicemi. Na zadní straně se nalézají veškeré konektory a tlačítko Power. Na spodní části naleznete prostor pro baterie. Celý přístroj působí robustně a solidně, i když je vyroben z plastu. Je příjemně zaoblený; dokonce i boční strany nejsou rovné, ale jemně vyboulené do stran. Bočnice se od zbytku přístroje odlišují velmi tmavou modrou barvou a je do nich vlisován název výrobce.
V krabici naleznete ještě síťový zdroj a manuály (ten český chyběl, ale jak znám dovozce, dodává je do všech svých produktů).
Pohled zezadu

Po zapnutí se na displeji zobrazí číslo firmware, v tuto chvíli ve verzi 1.02. Z toho lze usuzovat, že lze provádět jeho upgrade, kterým se odstraní některé nedostatky či chyby.
B-Control umí vysílat MIDI zprávy typu Program Change (PrCh) včetně možnosti současného vyslání příkazů pro výběr banky (Bank Select – CC00 a CC32), kontinuální kontrolery (CC), Nota zapnuta / vypnuta (NOn / NOff), After Touch (AT), číslo neregistrovaných parametrů (NRPN), signály pro řízení a ovládání různých zařízení (MMC), ohýbání tónu (PB), některé kontrolery standardů GS a XG (tady si myslím, že tahle volba je celkem zbytečná, jsou to vlastně CC, místo nich mohli dát jiné kontrolery – Master Volume) a systémové zprávy (SysEx).
Z celkových osmi tlačítek se pro samotné ovládání a vysílání MIDI dat používá jen polovina z nich. Ta druhá polovina slouží k nastavení přístroje, zadávání dat a výběru presetů. Pro editaci vysílaných dat se používají i další tlačítka a otočné ovladače. Editace a nastavení není zrovna intuitivní, ale po chvilce zkoušení se na to dá přijít, ačkoliv některé příkazy se zadávají současným stisknutím dvou tlačítek či otočením kolečka a stisknutím tlačítka. Už samotná volba tlačítka či točítka, u kterého chcete volit parametry se provádí stisknutím tlačítka Edit a stlačením či otočením příslušného ovladače. Rozhodně doporučuji přečíst dodávaný manuál.
Další systémové tlačítko slouží k uložení presetu, kterých může být až 99. Společným stlačením tohoto tlačítka a sousedícího tlačítka Edit/Exit se dostanete k editaci globálních parametrů přístroje: MIDI kanál pro příjem dat, číslo zařízení pro SysEx, výpis paměti celého přístroje nebo jednotlivých presetů a zapnutí či vypnutí soft MIDI Thru – přístroj samostatným konektorem MIDI THRU nedisponuje. Zbylými dvěmi systémovými tlačítky se přepínají presety, jejich současným stlačením se vyšle funkce Panic (na každém kanále se pošle CC123 (Vypnout všechny noty), CC120 (Vypnout všechny zvuky), vynulují se CC64 (Sustain), CC01 (Modulace) a PB.
Všechny povely, které přístroj umí vysílat, kromě SysEx lze zadávat do paměti přístroje přímo jeho ovládacími prvky. Na tlačítka tak můžete namapovat PrCh, CC, NRPN, NOn, NOff, AT, MMC a GS/XG parametry. Můžete na ně naprogramovat jen jedno pevné číslo PrCh, kdežto ostatní hodnoty mohou být měněny zvyšováním (+) a snižováním (-) o libovolnou velikost kroku (například po 20 nebo třeba 127) nebo přiřadit hodnotu při stlačení a uvolnění. Zde je možné zadat třeba jen hodnotu při uvolnění tlačítka, při stlačení se nic nebude vysílat (samozřejmě to platí i obráceně).
Provoz na síť

Otočné ovládací prvku umožňují kontinuálně měnit PrCh, ale taky CC, NRPN, PB, AT a GS/XG parametrů. U CC a NRPN lze rovněž volit, zdali se hodnoty budou vysílat v absolutní hodnotě, relativně nebo inkrementálně (+/-). Při absolutní a relativní změně lze měnit hodnoty i v 14 bitovém rozlišení (tedy 16 384 kroků!).
Přístroj je vybaven i funkcí Snapshot, kdy se do konektoru MIDI In vyšle aktuální nastavení všech kontrolerů. Další příjemnou funkcí je Learn, kdy tlačítko nebo točítko naučíte vysílat data, která pošlete do MIDI IN vstupu přístroje. U točítka však učíte jenom typ dat, zbytek musíte zadat přímo v přístroji. Tento způsob je také jediný, jak naučit tlačítka, aby vysílala SysEx. Jestliže se přístroj data naučil, tak to oznámí na displeji.
Velikost vysílaných SysEx je omezena na 11 slabik včetně úvodní $F0 a koncové $F7. To znamená, že pro samotná data můžete použít jen devět hexidecimaálních čísel, takže například nepošlete úplný výpis paměti nějakého přístroje jedním stlačením tlačítka. Otočné ovladače rovněž neumí posílat globální SysEx Master Volume – celková hlasitost. Ty si můžete naprogramovat na tlačítka, ale jen jako pevně dané hodnoty.
Některé ovládací prvky nemusí mít přiřazenu žádnou funkci – v tom případě přístroj nereaguje na pohyb točítka či stisknutí tlačítka. Zapnutí tlačítka je indikováno rozsvícením diody u příslušného tlačítka. Je li v módu On, pak při stavu On svítí, dokud se tlačítko nepřepne do stavu Off – pracuje jako spínač. Pokud je v módu Off a snížení nebo zvýšení hodnoty (+/-), tak pracuje jako tlačítko a dioda svítí jen po dobu stlačení.
Displej zobrazuje vysílané hodnoty; ale jen pokud požíváte točítko nebo když máte tlačítko v módu +/-. Takže pokud přiřadíte tlačítku funkci vyslání PrCh, neuvidíte na displeji číslo programu, který jste vyslali, ale jen nic neříkající On a po uvolnění Off. Při vysílání SysEx displej neukáže vůbec nic.
Provoz na baterie

Provoz na baterie je indikován červenou tečkou na displeji. Pokud přístroj zapnete do sítě pomocí dodávaného adaptéru, tečka zmizí a zobrazí se číslo presetu. Proto má přístroj na 3 baterie typu AA obdivuhodnou výdrž. Na začátku testování jsem do něj vložil Ni-MH akumulátory 2100 mAh a po 5 hodinách testování a 10 hodinách používání na vystoupení jsem baterie ještě neměnil.
Přístroj váží okolo 600 gramů a je naspodu opatřen čtyřmi vysokými pryžovými nožičkami. Díky tomu lze B-Control NANO položit například na klávesy a při ovládání vám přístroj nebude pod rukama ujíždět. Stisk tlačítek je jistý a jasný, točítka jsou ale poněkud jemná a bez nějaké indikace potočení – prostě při otáčení necítíte takové to cvakání. Veškeré ovladače jsou na ploše umístěny ergonomicky do oblouku, takže pro jejich ovládání měníte polohu ruky jen minimálně.
U dodaného kusu jsem neměl k dispozici český manuál. To je docela velký problém pro potencionální zájemce, kteří nevládnou angličtinou, protože při programování je jeho přečtení doslova nutností. V manuálu nejsou popsány ani režimy točítek Relative, ačkoliv jsou ve třech variantách.
Závěr:
Jedná se o velice kvalitní zařízení, které je malé a dobře se ovládá. Potěšující je dlouhý provoz na baterie. Začátečníkům by se mohl hodit ovládací program na počítač. Škoda jen, že v manuálu nejsou popsány všechny režimy změny vysílaných hodnot. To ale neznamená, že ovladač nevyužijete. Naopak, třeba pro klávesáka, který potřebuje ovládat MIDI zařízení v reálném čase je to zařízení ideální, protože se dá krásně položit na klávesy. Takže zařízení doporučuji, i já začínám šetřit na jeho koupi.
Technické parametry:
4 točítka/tlačítka, 4 tlačítka, 4 systémová tlačítka
MIDI IN/OUT
AC adaptér 9V 300mA
provoz na baterie 3 × AA
rozměry 22,5 × 18 × 7 cm
hmotnost 0,6 kg

Posted in: Hardware, Recenze

Comments are closed.